• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“Healthy education – healthy nation” project

Date of creation: 2014-2015 school year 


Goal: Protecting the health of students and improving their learning achievements.


Information: The project includes activities aimed at developing and applying safe educational technologies that protect the physical and mental health of children and adolescents and organizing activities not allowing the learning process to cause a damage to the health of students .


Scope of the coverage: The project is being applied in 287 primary classes in a total of 51 general education institutions, including 1 in Sumgait and 50 in Baku. The total number of students covered by the project is 5166 people. In addition, healthy education technologies cover 7 special and 4 inclusive schools.