• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“The Digital Skills” project

Date of creation: 2017-2018 school year


Goal: Deep mastery of ICT skills by students, achieving free and purposeful activity of students in the information environment, to ensure that students are shaped as individuals with a competitive, logical and non-standard way of thinking.


Information: The project is implemented by the Ministry of Education and an international educational company “Algorithmics”. By improving the teaching of the subject "Informatics", the project develops students' algorithmic thinking, logical thinking, project building skills and teaches the basics of programming to them. 


Scope of the coverage: It is applied in 250 schools in cities and districts such as Baku, Sumgait, Ganja, Sheki, Shirvan, Shamakhi, Lankaran, Bilasuvar, Mingechevir, Goychay, Sabirabad, Shabran, Khachmaz, Salyan, Yevlakh and Shamkir and covers over 190 000 pupils in Azerbaijani and Russian sections of classes II-IX. The number of teachers working in the project is over 1,580 people. From 2021, the project also covers full secondary schools for children deprived of parental care.