• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

"Setting up vocationally oriented classes” project

Date of creation: 2019-2020 school year


Goal: Preparing students for vocational education and training on the basis of general secondary education, ensuring their preparation for the labor market by developing skills related to their vocational specialties and acquiring by students initial knowledge and skills in the professions.


Information: Upon completion vocationally-oriented classes the students will not only receive a secondary school leaving certificate, but they will also acquire the corresponding qualifications. This, in turn, will help them find a job on the labor market.


Scope of the coverage: The project covers 124 classes, 2,500 students, 165 teachers in 80 schools throughout 28 cities and districts.