• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“Schoolchild’s friend” project

A safe school, a confident parent


Date of creation: 2016


Goal: Creating a safe school environment for teachers and students and providing primary medical and psychological support in case of emergencies.


Information: Any person with higher education aged between 21 and 30 who is a citizen of the Republic of Azerbaijan may apply to become a schoolchildren's friend. Persons selected as schoolchildren's friends are involved in ensuring the all-round personal and intellectual development of children at each age stage and in shaping their capacity for self-discipline and self-improvement.


Scope of the coverage: The project operates in a total of 226 general education institutions, including 186 in Baku, 20 in Absheron and 20 in Sumgayit. At present, 400 staff-friends of schoolchildren are working in the project, which covers about 400,000 pupils.