• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“Development of community based pre-school education" project

Date of creation: 2017


Goal: To cover 4 areas of children's development: social-emotional development, cognitive and general knowledge, creative development and physical development.


Information: A survey has been conducted among 486 children aged 3-5 year old and 435 parents involved in 25 community based pre-school education centres located in 9 regions of Azerbaijan for the academic year 2020-2021. Based on the results, a positive trend is observed in children's performance on 8 indicators of mental development and general knowledge after the children’s early education experience.

 

Scope of the coverage: 16,041 children aged 3-4 year old in 850 community based pre-school education groups operating in 55 cities and districts, benefit from pre-school classes in these groups.