• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“One” student-voluntary program

Date of creation: 2015 (The program was registered with the state as the “One” Volunteer Student Cooperation Public Association from 2 August 2019)


Goal: Conducting extensive and constant advocacy work to inculcate and promote the essence of volunteering to students, developing a unified database of student volunteers, organizing training programs and courses, implementing measures to broaden and improve the intellectual level and outlook of student volunteers.


Information: It is a long-term program created to systematize the work with student volunteers who play a major role in Azerbaijan's political and economic development, to encourage volunteering, and to assess students' extracurricular activities in 6 different areas: Learn, Teach, Survive, Let Others To Survive, Discover, Enjoy.


Scope of the coverage: In the academic year 2021-2022, the program covered 26 higher education institutions, 18 secondary schools, and 10 vocational schools. With more than 27,000 members, the program organized more than 260 events during the year and a total of 42,866 hours of volunteering was recorded. In the academic year 2021-2022, the program engaged around 100 student volunteers to support the organization of events in the Karabakh region (Shusha, Aghdam) and the reconstruction of the region.