• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

"Teach for Azerbaijan" project

Date of creation: 2016


Goal: Creation opportunities for public participation in improving the quality of education as part of corporate social responsibility, increasing the knowledge and outlook of students by using additional educational opportunities.


Information: “Teach for Azerbaijan” education program, in accordance with the 'State Strategy for Education Development in the Republic of Azerbaijan', is an education program that ensures equal opportunities for qualitative education in general education schools.


Scope of the coverage: The program continues its activities during the summer months through "The Education Bus" summer school. “The Education Bus” summer school is an educational marathon that covers different cities and regions of our country.  The program, headed by the Ministry of Education, collaborates with a number of public and private institutions within the framework of corporate social responsibility.