• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

“State program on increasing the international competitiveness of the higher education system in the Republic of Azerbaijan for 2019-2023"

Date of creation: 2018 


Goal: Using the experience and achievements gained from the successful implementation of the "State Program on education of youth of the Republic of Azerbaijan in foreign countries in 2007-2015", ensure the sustainable development of human capital in Azerbaijan by ensuring graduation of students with acquired modern qualifications from higher education institutions of the Republic of Azerbaijan, as well as creating opportunities for citizens of the Republic of Azerbaijan to receive qualitative education that meets the higher education standards of leading countries. 

 

Information: On 16 November 2018, the "State Program on Increasing the International Competitiveness of the Higher Education System in the Republic of Azerbaijan for 2019-2023" was approved by Presidential Decree No. 711. The implementation of the State Program includes two directions:

 

  • Establishment of international double degree programs in priority areas for the country's economy between prestigious higher education institutions of the world and higher education institutions in Azerbaijan;
  • Funding doctoral-level education of the Azerbaijani citizens abroad to train national personnel with high scientific-research skills for higher education institutions in Azerbaijan

The implementation of the State Program shall be carried out at the expense of funds provided for this purpose in the State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan.