• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

List of scientific institutions

1. Institute of Physics
http://www.physics.gov.az/

2. Institute of Mathematics and Mechanics
https://www.imm.az/

3. Institute of Control Systems
https://www.isi.az/

4. Institute of Radiation Problems
https://irp.science.az/

5. Institute of Information Technology
https://ict.az/

6. Institute of Biophysics
https://biophysics.az/

7. Shamakhi Astrophysical Observatory named after Nasraddin Tusi
https://shao.az/

8. Institute of Petrochemical Processes Named after Academician Y.H.Mamedaliyev
https://www.nkpi.az/

9. Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry Named after Academician M.Naghiyev
https://kqkiamea.az/

10. Institute of Chemistry of Additives Named after Academician Ali Guliyev
https://ica.az/

11. Institute of Polymer Materials
http://amea-pmi.az/

12. Institute of Geology and Geophysics
https://www.gia.az/

13. Named after Academician Hasan Aliyev Institute of Geography
https://igaz.az/

14. Museum of Natural History
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3800

15. Oil and Gas Institute
https://ogi.az/ 

16. Institute of Botany
https://botany.az/

17. Institute of Zoology
https://zoologiya.az/az

18. Institute of Physiology named after Academician Abdulla Garayev
http://www.physiology.az/

19. Institute of Microbiology
https://www.azmbi.az/

20. Institute of Dendrology
https://dendrologiya.az/

21. Institute of Molecular Biology and Biotechnologies
https://imbb.az/

22. Institute of Genetic Resources
https://www.genres.az/az

23. Institute of Soil Science and Agro Chemistry
https://tai.az/

24. Institute of Economics
https://economics.org.az/

25. Institute of Natural Resoruces
https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2674

26. Institute of Bioresources (Nakhcivan)
https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2675

27. Batabat Astrophysical Observatory
http://ameanbbar.nakhchivan.az/

28. Institute of Ecology and Natural Resources
https://ameagb.az/az/content/9

29. Institute of Bioresources (Ganja)
https://ameagb.az/az/content/50

30. Institute of Agrarian Problems
https://ameagb.az/az/content/28

31. Botanical Garden
https://ameagb.az/az/content/29

32. Experience-Industrial Plant
https://amea-tsz.az/

33. “Cybernetic” Special Constructor Bureau
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3759

34. “Nafta” Scientific-production association
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3757

35. “Ashgar” Scientific-production association
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3793

36. “Komposit” Scientific-production association
https://science.gov.az/az/news/open/11149

37. High Technology Park of ANAS
https://ameaytp.az/ru/index.php/qanun/nizam