• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Public Higher Education Institutions/Under The Ministry of Science and Education

 

1. Baku State University

Academician Zahid Khalilov st,23
 
Gazakh branch
Heydar Aliyev st, 208

2. Azerbaijan State Oil and Industry University

Azadlig ave,16/21

 

French-Azerbaijan University under ASOİU


3. Azerbaijan Technical University
Huseyn Javid ave,25

4. Azerbaijan University of Architecture and Construction
Ayna Sultanova ave,11

5. Azerbaijan State University of Economics (UNEC)
Istiglaliyyat ave, 6
 
Zagatala branch
Zagatala district, Ahmad Rajabli st, 4
 
Darband branch
Russian Federation, Dagestan,Darband

6. Azerbaijan State Pedagogical University
Uzeyir Hajibayli st, 68
 
Shaki branch
Shaki, M.Rasulzade st, 305
 
Guba branch
Guba, Fatalikhan st,4
 
Shamakhi branch
Shamakhi, Shahriyar district
 
 Jalilabad branch
Jalilabad, Mehdi Huseyn st,20
 
Aghjabadi branch
Aghjabadi , U.Hajibəyli st,210

7. Baku Slavic University
Suleyman Rustamov st,33

8. Azerbaijan University of Languages
Rashid Bahbudov st, 60

9. Baku Music Academy
Shamsi Badalbayli st, 98

10. The Azerbaijan State University of Culture and Arts
Inshaatchilar ave,39

11. Azerbaijan State Academy of Fine Arts
Heydar Aliyev ave,26

12. National Conservatory of Azerbaijan
Alasgar Alakbarov st, 7

13. Nakhchivan Teachers Institute
Nakhchivan AR. Heydar Aliyev ave.

14. Sumgait State University
Sumqayit , 43.block

15. Azerbaijan Technology University
Ganja ,Shah Ismayil Khatai ave,103

16 Ganja State University
Ganja,Heydar Aliyev ave, 429

17. Nakhchivan State University
Nakhchivan AR. University campus

18. Mingachevir State University
Mingachevir, D.Aliyeva st, 21

19. Lenkaran State University
Lenkaran, H.Aslanov st, 50

20. Baku Engineering University
Khırdalan,Hasan Aliyev st. 120