• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Private Higher Education Institutions

1. Azerbaijan University of Cooperation
Baku , N.Nərimanov st,93

2. Azerbaijan University
Nasimi district, Jeyhun Hajibayli st, 71

3. Western Caspian University
Baku. Istiglaliyyat ave ,27

4. Khazar University
Mahsati st, 41

5. Baku Eurasian University
A.Hasan Aliyev st, 135 A

6.  Baku Girls University
Mohsun Sanani st, 14

7. Odlar Yurdu University
Koroghlu Rahimov st , 14

8. Baku Business University
H. Zardabi st, 88a

9. Nakhchivan University
Nakhchivan AR,Babak, 1

10. Azerbaijan Academy of Labour and Social Affairs
Azadlıq ave, 181

11. Bakı İslam Universiteti
Ünvan: Bakı ş., M.Fətəli küçəsi 7