• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Public Higher Education Institutions/ Under Other State Organizations

 

1. Azerbaijan State Agricultural University
Ganja, Ataturk ave,450

2. The Academy of Public Administration Under The President of The Republic of Azerbaijan
Lermontov st, 74

3. Azerbaijan Tourism and Management University
K.Rahimov st, 822/23

4. Azerbaijan State Marine Academy
Zarifa Aliyeva st,18

5. “ADA” University
A. Aghaoghlu st, 11

6. National Aviation Academy
Mardakan ave,30

7. Baku Higher Oil School
Khocalı ave,30

8. Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
Fatali khan Khoyiski ave,98

9. Azerbaijan Medical University
Samad Vurghun st, 165

10. Baku Choreography Academy
Rashid Behbudov st,75

11. Azerbaijan Institute of Theology
Ahmad Jamil st, 41a

12. Moscow State University named after M. Lomonosov (Baku branch)
Khocasan district, University st,1

13. 1st Moscow State Medical University named after IM Sechenov (Baku branch)
Huseyn Javid st,131