A
A
A
Segoe UI
Arial
Helvetica
Standart
Large
Geriyə
“İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsi

Yaranma tarixi: 2017-ci il


Məqsəd: Uşaqların 4 inkişaf sahəsini: sosial-emosional inkişaf, idrak və ümumi bilik, yaradıcı inkişaf və fiziki inkişaf - əhatə etməkdir.


Məlumat: 2020-2021-ci tədris ilində Azərbaycanın 9 rayonunda yerləşən 25 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzinə cəlb olunmuş 486 nəfər 3-5 yaşlı uşaq və  435 valideyn arasında tədqiqat keçirilib. Nəticələrə əsasən, uşaqların erkən təhsil təcrübəsindən sonra onların 8 psixi inkişaf göstəriciləri və ümumi bilik üzrə nəticələrində müsbət tendensiya müşahidə edilir. 


Əhatə dairəsi: 55 şəhər və rayonda fəaliyyət göstərən 850 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupunda 16 041 nəfər  3-4  yaşlı uşaq bu qruplardakı məktəbəqədər məşğələlərdən faydalanırlar. 

 

 

İnternet resursları:

www.icmalayihesi.edu.az
http://www.facebook.com/icmalayihesi
https://www.youtube.com/icmalayihesi

Paylaş: