Executive Order of the President of the Republic of Azerbaijan on awarding winners of The Best Teacher Competition held in 2010/2011 academic year

Governed by paragraph 32 of Article 109 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, and in accordance with part 1 of Executive Order 2373 of the President of the Republic of Azerbaijan of September 4, 2007, on establishing the Best Secondary Education Establishment and Best Teacher awards, it is hereby ordered as follows:
    
1. The following teachers, who have achieved a success in the Best Teacher competition held in 2010/2011 academic year, should be awarded a lump sum of 5000 AZN: 
 
Abbasov Nasimi Gurban oglu
Abdiyeva Nurana Xanoglan gizi
Abdullayeva Zeynab Nadir gizi
Abdulova Shovkat Mammadrza gizi
Agazada Rana Eldar gizi
Agazadə Rana Samad gizi
Akhundova Afag Kamal gizi
Bagırova Tarana Boyukkhan gizi
Baloglanova Lamiya Tofig gizi
Baxshiyeva Nushaba Mammad Tagi gizi
Bayramova Firangiz Habil gizi
Balagozova Tarlala Mahammad gizi
Boyuk-zada Tarana Suleyman gizi
Jabbarova Tarana Islam gizi
Javadova Shalala Shukur gizi
Jafarov Dahid Vali oglu
Dadashova Aynur Aga Talib gizi
Dashtiyeva Natavan Agil gizi
Eminova Ulviyya Tofig gizi
Eyvazova Zarina Mirza gizi
Afandiyeva Aida Gahraman gizi
Afandiyeva Aygün Mikayil gizi
Afandiyeva Gülarə Ogtay gizi
Ahadova Mirvari Movsum gizi
Ahmadov Fehruz Surkhay oglu
Ahmadova Shalala Imran gizi
Aliyeva Bahar Hasan gizi
Aliyeva Flora Firuddin gizi
Aliyeva Gafila Ashraf gizi
Aliyeva Leyla Parviz gizi
Aliyeva Naila Oruj gizi
Aliyeva Nargiz Salim gizi
Asgarova Shafag Jafar gizi
Askarova Zenfira Sabir gizi
Azimova Khadija Alirza gizi
Hajiyeva Gulshan Khalıg gizi
Hajizalova Nigar Tofig gizi
Hagverdiyeva Yegana Eyyub gizi
Hashimova Sevil Gulaga gizi
Hasanova Irada Karim gizi
Hasanova Naila Sarkhan gizi
Hasanova Nargiz Ahmad gizi
Hasanova Solmaz Habib gizi
Hasanova Valida Soltan gizi
Hummatova Khuraman Bahman gizi
Huseynov Samir Jaliddin oglu
Huseynova Aynur Aga gizi
Khazri Mirzayeva Fatima Anvarovna
Ibrahimova husniyya Bahlul gizi
Isgandarov Huseyn Asad oglu
Ismayilova Nazli Zakariyya gizi
Ismayilova Sakina Ali gizi
Ismayilova Sevda Jamal gizi
Garayeva Reyhan Gara gizi
Gasimov Rufat Shamshad oglu
Gayayeva Gultekin Isgandar gizi
Gadirova Sevda Huseynverdi gizi
Gojayeva Yetar Mahammad gizi
Guliyeva Khatira Haji gizi
Latifova Tahira Aliasgar gizi
Manafov Asgar Əmirkhan oglu
Mehdiyeva Kifayat Isa gizi
Mahammadova Yegana Mahammadiya gizi
Maharramova Ragsana Alasgar gizi
Mehralıyeva Basti Isa gizi
Mammadov Gadir Hasan oglu
Mammadova Ayten Faig gizi
Mammadova Naida Shakir gizi
Mammadova Natavan Talat gizi
Mammadova Nazakat Isak gizi
Mammadova Sadaqat Adil gizi
Mammadova Tamilla Asgar gizi
Mammadova Tofiga Zahid gizi
Mirzayeva Banovsha Mammadkerim gizi
Mirzayeva Shahla Ibrahim gizi
Musayeva Ofeliya Nasib gizi
Orujaliyeva Arzu Sarvan gizi
Piriyeva Basti Murtuz gizi
Poladova Mehriban Tahir gizi
Rahimov Gadir Maharram oglu
Rahimova Safura Boyukaga gizi
Rustamova Tarana Murshud gizi
Sadıgova Shafa Hamiz gizi
Safarova Yagut Ismayil gizi
Safarova Yegana Jamil gizi
Saklikov Isgandar Farhad oglu
Samadova Matanat Yelmar gizi
Suleymanova Aida Vali gizi
Shahbazbayova Irada Abbas gizi
Shahbandayev Huseyn Museyib oglu
Shahmaliyeva Sabina Yusif gizi
Shahmuradova Afina Vagif gizi
Sheykhzade Dilshad Nuraddin gizi
Vazirova Antiga Bilal gizi
Yolchiyeva Shamama Fərəj gizi
Yunisova Solmaz Gorkhmaz gizi
Yusifova Latafat Shamistan gizi
Zeynalova Elnarə Aliaga gizi
Zeynalova Vafa Farman gizi
Zarbailova Zulfiyya Rashidovna
 
2. Cash prizes provided by the 1st part of the Order shall be paid according to 3rd part of Executive Order 714 of the President of the Republic of Azerbaijan of February 25, 2008, on the approval of “Rules for holding the best general education establishment competition and directions for the use of prize awarded to general education establishments” and “Rules for holding the best teacher competition.” 
 
 
Ilham Aliyev
President of the Azerbaijan Republic
Baku city, June 28, 2011.