əlavə 1
 
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
27 dekabr 2013-cü il tarixli 937 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir
 
 
Təhsil Nazirliyinin şöbə və struktur bölmələri üzrə müvafiq məlumatların hazırlanıb QHT və KİV-lə iş sektoruna təqdim olunmasının təmin edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş şəxslərin siyahısı
 
1. Nicat  Quliyev Daxili nəzarət şöbəsi Daxili təhlükəsizlik sektorunun müdiri
2. Firudin Həmzəyev

Məktəbəqədər və ümumi təhsil şöbəsinin  müdir müavini 

3. Ənvər İmanov Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin baş məsləhətçisi   
4. Səxavət  Adıgözəlov

İqtisadiyyat şöbəsi, Xarici şagird, tələbə, aspirant və
staj keçənlərlə iş üzrə Şura Katibliyinin mühasibi

5. İlham Hümbətov Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi  
6. Vüsalə Həsənova Dərslik və nəşriyyat şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi
7. Sevil Məmmədova İnsan resursları şöbəsinin baş məsləhətçisi 
8. Könül İbadova Hüquqi ekspertiza və lisenziyalaşdırma şöbəsinin böyük  məsləhətçisi 
9. Təranə Aslanova Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi 
10. İlkin Mehdiyev Texniki peşə təhsili şöbəsinin məsləhətçisi
11. Akif Əliyev Təhsilin statistikası və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi şöbəsinin baş məsləhətçisi
12. Ayaz Abuşov Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin  rəis   müavini
13. Turan Aslani Əsaslı tikinti idarəsi  rəisinin birinci müavini
14. Aytən Vəliyeva De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi idarəsinin baş məsləhətçisi