21.09.2015 12:11

Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyinin keçirilməsinə dair Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər planı

Azərbaycan Respublikası
təhsil nazirinin 01 mart 2012-ci il tarixli
307 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

Sıra
Tədbirin adı İcra vaxtı İcraçı təşkilatlar
1. Yubileylə əlaqədar guşələr təşkil etmək, divar qəzetləri, bülletenlər buraxmaq Sentyabr 2012-ci il Təhsil müəssisələri
2. Yubileyə həsr olunmuş görüşlər, ədəbi-bədii gecələr təşkil etmək, yığıncaqlar keçirmək

Sentyabr
2012-ci il

Təhsil müəssisələri
3. Fikrət Əmirovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfranslar keçirmək

Oktyabr
2012-ci il

Elm şöbəsi, Bakı Musiqi Akademiyası, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
4. Orta ixtisas musiqi məktəbləri arasında Fikrət Əmirovun əsərləri üzrə gənc ifaçıların müsabiqəsini keçirmək

Aprel, oktyabr
2012-ci il 

Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci 

5. “Azərbaycan müəllimi” qəzetində Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məqalələr dərc etdirmək

Sentyabr, oktyabr
2012-ci il 

İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi