21.09.2015 12:11

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə ilk peşə - ixtisas təhsili müəssisələrinin şagirdləri arasında ifa üzrə II Respublika müsabiqəsinin Təşkilat komitəsi

1 Novruzov Qulu  Təhsil nazirinin müavini sədr
2. İbrahimov Ağababa Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin müdiri üzv
3. Məmmədov Namiq Texniki-peşə təhsili şöbəsinin müdiri üzv
4. Salmanova Maral Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi üzv
5. Novruzov Məhəmməd  Təhsil Alan Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evinin direktoru üzv