21.09.2015 12:11

Uşaq yaradıcılıq mərkəzlərinin dərnək üzvlərinin əl işlərinin respublika müsabiqəsinin TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

1 Qulu Novruzov Təhsil nazirinin müavini sədr
2. Ağababa İbrahimov Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin müdiri üzv
3. Şahrza Əliyev İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri üzv
4. Maral Salmanova Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi üzv
5. Bədayə Ramazanova T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının direktoru üzv