21.09.2015 12:11

Əlavə  2
 
Ali məktəb tələbələrinin bədii yaradıcılıq
festivalının keçirilməsi üzrə
 
TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

1. Qasımov Elmar Eldar oğlu - Təhsil nazirinin müavini, həmsədr
2. Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu - Respublika Komitəsi sədrinin müa­vi­ni, həmsədr
3. İbrahimov Ağababa Bayram oğlu - Təhsil Nazirliyinin Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsinin müdiri, üzv
4. Nəzirov Rüstəm Məmməd oğlu - Respublika Komitəsinin mədəni-kütləvi və idman işləri şöbəsinin müdiri, üzv
5. Aslanova Təranə Əsədulla qızı - Təhsil Nazirliyinin Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, üzv