21.09.2015 12:11

 Əlavə 1
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
4 fevral 2015-ci il tarixli, 141 nömrəli
əmri ilə təsdiq olunmuşdur
 
IV Respublika muğam müsabiqəsinin
Təşkilat Komitəsi
  
1. Firudin Qurbanov Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  müavini, sədr
2. Hüseyn Əliyev Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  müşaviri, üzv
3. Gültəkin Hüseynova  Elm və ali təhsil şöbəsinin müdiri, üzv
4. Vasif Məmmədov  Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili şöbəsinin müdir əvəzi, üzv
5. Siyavuş Kərimi 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, professor, üzv

6. Malik Quliyev Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tədris işləri üzrə prorektoru, professor, üzv
7. Nazim Kazımov Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kollecinin direktoru, professor, üzv
8. Yaqut Seyidova Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Xalq çalğı alətləri kafedrasının dosenti, üzv