Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında əsasnamə

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ HAQQINDA" ƏSASNAMƏNİN
TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinin normativ hüquqi əsaslarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə
 
QƏRARA ALIRAM: 
 
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
 
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart 2005-ci il