Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti ilə baglı Əsasnamələrin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
 
QƏRARA ALIR:
 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa uyğun olaraq, ali və orta ixtisas məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan Əsasnamələr təsdiq edilsin (əlavə 1-8).
 
 
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri F.Quliyev
6 noyabr 1995-ci il,
Bakı şəhəri
№ 242

 
Əlavə: