"Azərbaycan Respublikasında elm işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 may tarixli 255 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı"nın icrasına dair Tədbirlər Planı"nın 23-cü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
 
QƏRARA ALIR:
 
"Azərbaycan Respublikasında elm işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur)
 
 Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri  Artur Rasi-zadə
Bakı şəhəri, 16 iyul 2013-cü il
№ 181

 
 
Əlavə: