Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 2013-2015-ci illər üçün Kollektiv sazişin bağlanması haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azəbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin qərarı

Azəbaycan Respublikası                               Azəbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar
                Təhsil Nazirliyi                                                       İttifaqı Respublika Komitəsi
 
Q Ə R A R
736 № 6/5
 
Bakı şəhəri                                                       «10» iyul 2013-cü il
 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 2013-2015-ci illər üçün Kollektiv sazişin bağlanması haqqında
 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi
 
QƏRARA ALIR:
 
1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 36-cı və 37-ci maddələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 2013-2015-ci illər üçün Kollektiv Saziş bağlanılsın (əlavə olunur)
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                
M.Ç.Cabbarov Səttar Mehbalıyev
Azəbaycan Respublikasının təhsil naziri Azəbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri

 


 

Əlavə: