Elektron xidmətlər

İNTERAKTİV XİDMƏTLƏR

 

İNFORMATİV XİDMƏTLƏR

     
Elektron müraciət
 
Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu, imtahan nəticələri haqqında məlumat verilməsi
Reqlament
İstifadəçi təlimatı
 
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən müraciətin və sənədlərin qəbulu
Reqlament
 İstifadəçi təlimatı
 
Şagirdlərin təhsildə qazandıqları cari nailiyyətləri əks etdirən məlumatların verilməsi
 Reqlament
İstifadəçi təlimatı
 
İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Reqlament
 
Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Reqlament
 
Təhsil müəssisələrinə lisenziyaların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Reqlament
 
 
Təhsil Nazirliyinin rəhbər işçiləri ilə əlaqə
 

Təhsil müəssisələri

- Ümumi təhsil müəssisələri
- Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri

- İlk peşə-ixtisas təhsilli müəssisələri

- Orta ixtisas təhsili müəssisələri
- Ali təhsili müəssisələri
 

Təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları

 - Ümumi təhsil müəssisələri
- Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri
- İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri
 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

Məktəbdaxili qiymətləndirmə
- Ümumi məlumat
- Qiymətləndirmə vasitələri
 
Milli qiymətləndirmə
- Ümumi məlumat
- Qiymətləndirmə vasitələri
 
 Beynəlxalq qiymətləndirmə
- Ümumi məlumat
- Qiymətləndirmə vasitələri
- Qiymətləndirmə səviyyələri
 
Təhsil müəssisələrini dəyişmək qaydaları
 
De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi

 -  Dövlət Proqramının əhatə etdiyi uşaq müəssisələri

- Uşaqların övladlığa verilməsi proseduru
 
Nostrifikasiya
- Nostrifikasiya qaydaları
- Nostrifikasiya üçün tələb olunan sənədlər
- Şəhadətnamə nömrəsini yoxla
- Reqlament
- İstifadəçı təlimatı
 
Etik standartlar modeli