Lisenziya müddəti uzadılmış özəl ümumi təhsil müəssisələri

 
2012-2013-cü tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ümumi təhsil müəssisələri

1. “UNİSER” MMC-nin nəzdində ümumi orta məktəb
2. Nəsrəddin Tusi adına özəl ümumtəhsil məktəbi

2011-2012-ci tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ümumi təhsil müəssisələri

1. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin tam orta məktəbi

 

2010-2011-ci tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ümumi təhsil müəssisələri

1. Qərb Universitetinin nəzdində tam orta məktəb
2. “XXI əsr Beynəlxalq təhsil və innovasiyalar mərkəzi” MMC-nin nəzdində tam orta məktəb
3. Odlar Yurdu Universitetinin nəzdində Tam orta innovasiyalar məktəbi
4. Xəzər Universitetinin nəzdində “Dünya” tam orta məktəbi