Lisenziya müddəti uzadılmış özəl ali təhsil müəssisələri

2014-2015-ci tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ali təhsil müəssisələri

1. Qafqaz Universiteti
2. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti

2011-2012-ci tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ali təhsil müəssisələri

1. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dərbənd filialı
3. Bakı Qızlar Universiteti
4. Bakı Avrasiya Universiteti

2010-2011-ci tədris ilində lisenziya müddəti uzadılan özəl ali təhsil müəssisələri

1. Odlar Yurdu Universiteti
2. Xəzər Universiteti
3. Bakı Biznes Universiteti
4. Qərb Universiteti