Lisenziya – təhsil fəaliyyətinə dövlət tərəfindən verilən хüsusi razılıqdır.
1. Azərbaycan Respublikaı Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar” (www.e-qanun.az; www.huquqiaktlar.gov.az).
2.“Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.08.2012-ci il tarixli, 171 nömrəli Qərarı. (www.e-qanun.az; www.huquqiaktlar.gov.az).
3. “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli, 174 nömrəli Qərarı (www.e-qanun.az; www.huquqiaktlar.gov.az).