28.12.2015

Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı

Azərbaycan Respublikasının  Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı