21.09.2015 12:11

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurası haqqında Əsasnamə”nin 2.5-ci maddəsinə uyğun olaraq 3 mart 2014-cü il tarixindən 18 mart 2014-cü il tarixinədək Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün aşağıdakı sahələr üzrə ali təhsilli, ən azı 5 il pedaqoji staja malik  mütəxəssislərin ərizələrini elektron formada (z.rzayeva@edu.gov.az) qəbul edir

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurası haqqında Əsasnamə”nin 2.5-ci maddəsinə uyğun olaraq 3 mart 2014-cü il tarixindən 18 mart 2014-cü il tarixinədək Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün aşağıdakı sahələr üzrə ali təhsilli, ən azı 5 il pedaqoji staja malik (bu tələb 7, 8 və 9-cu bəndlərdə göstərilən şəxslərə aid deyil) mütəxəssislərin ərizələrini elektron formada (z.rzayeva@edu.gov.az) qəbul edir (ərizə forması əlavə olunur):
1. tədris dilləri;
2. ədəbiyyat;
3. riyaziyyat-informatika;
4. təbiət fənləri;
5. ictimai-sosial fənlər;
6. ibtidai təhsil;
7. təhsilin məzmunu – kurikulum;
8. yaş psixologiyası və fiziologiya;
9. dərslik nəşri və dizayn.
 
 
 
Əlaqə telefonu: 496-34-97
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi