21.09.2015 12:11

Müqavilə ilə təltifetmə haqqında məlumat

Layihənin adı: Azərbaycan Respublikası, Təhsil Nazirliyi Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə Kredit Nö.: 4394AZ
 
1. Müqavilənin təsviri: Məktəb kitabxanaçıları üçün təlim və mentorluq dəstəyi
Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri əsasında Seçim metodu
Qalib məsləhətçinin adı: “Mədəd Azərbaycan” MMC
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1078 Bakı şəhəri, 1058/34 Moskva pr.
Müqavilə #: 4394AZ-CQ-191
Müqavilənin imzalanma tarixi: 14 fevral 2013
Müqavilənin məbləği: AZN 150,461.80 (ƏDV daxil)
Müqavilənin müddəti: 14 fevral 2013 – 30 dekabr 2013
 
2. Müqavilənin təsviri: İdarəetmədə qərarların verilməsi üçün təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq tədqiqatları nəticələrindən istifadə üzrə təlim
Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri əsasında Seçim metodu
Qalib məsləhətçinin adı: Xəzər Universiteti
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Məhsəti küçəsi 11.
Müqavilə #: 4394AZ-CQ-192
Müqavilənin imzalanma tarixi: 03 aprel 2013
Müqavilənin məbləği: AZN 148,208.00 (ƏDV daxil)
Müqavilənin müddəti: 03 aprel 2013 – 30 dekabr 2013
 
3. Müqavilənin təsviri: Milli Qiymətləndirmə Tədqiqatı üçün sahə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri əsasında Seçim metodu
Qalib məsləhətçinin adı: “ERA LTD” MMM
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Naxçıvani küç.22, mən.49  
Müqavilə #: 4394AZ-CQ-239
Müqavilənin imzalanma tarixi: 25 yanvar 2013
Müqavilənin məbləği: AZN 147,941.32 (ƏDV daxil)
Müqavilənin müddəti: 25 yanvar 2013 – 30 dekabr 2013