21.09.2015 12:11

KURİKULUMLA BAĞLI MATERİALLARIN TƏRCÜMƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN-İNGİLİS DİLLİ TƏRCÜMƏÇİNİN SEÇİLMƏSİNƏ DAİR MÜSABİQƏ

Tapşırığın adı:   Kurikulumla bağlı materialların tərcümə edilməsi üçün Azərbaycan-İngilis dilli tərcüməçi
İcra olunduğu yer:   Təhsil Nazirliyi
İcra müddəti:   2011-2013
Tapşırıq və vəzifələr:

  Tərcüməçi aşağıdakı əsas tapşırıqları və vəzifələri yerinə yetirəcəkdir:

  • Kurikulumla bağlı ingilis dilində mövcüd olan materialları “Kurrikulum islahatının davam etdirilməsi və kurrikulumun tətbiqinə dəstək” alt-komponentinin koordinatorundan əldə etmək və Azərbaycan dilinə tərcüməsini təmin etmək;

  • Kurikulumla bağlı Azərbaycan dilində mövcüd olan materialların “Kurrikulum islahatının davam etdirilməsi və kurrikulumun tətbiqinə dəstək” alt-komponentinin koordinatorundan əldə etmək və ingilis dilinə tərcüməsini təmin etmək;

  • Kurikulum portalında yerləşdiriləcək məlumat və materialları Kurikulum Mərkəzindən əldə etmək və ingilis dilinə tərcüməsini təmin etmək;

  • “Kurrikulum islahatının davam etdirilməsi və kurrikulumun tətbiqinə dəstək” alt-komponentinin koordinatorunun tapşırığı ilə digər sənədləri tərcümə etmək.

 

İxtisas tələbləri:
  • Tərcüməçi və ya buna yaxın ixtisas üzrə ali təhsili;

  • Azərbaycan-ingilis dilli tərcüməçi vəzifəsində azı üç (3) il iş təcrübəsi (təhsil sahəsində təcrübəyə malik olanlara üstünlük veriləcəkdir);

  • Kompüterdən istifadə etmə bacarığı.

Tələb olunan sənədlər:

  Tərcümeyi-hal (CV) 

  Xahiş olunur, maraq göstərdiyiniz tapşırığın adını dəqiqliklə qeyd edəsiniz.

Son təqdim edilmə tarixi: 2 mart 2011-ci il

Əlaqə üçün məlumat:

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,

  Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihənin Əlaqələndirmə Qrupu,

  Bakı şəhəri, Xətai prospekti, 49.

  Əlaqə telefonları: 496-37-59/60

  Email: smasimova@ultel.net