24.06.2019 15:00

Satınalma müqaviləsinin bağlanılması barədə bildiriş

Təhsil Nazirliyində 2019-2020-ci tədris ilinə dərsliklərin, metodik vəsaitlərin, iş dəftərlərinin, məktəb sənədlərinin və dövlət nümunəli təhsil sənədləri blanklarının çapına dair 25 aprel 2019-cu il tarixində keçirilmiş açıq tenderdə Tender Komissiyasının qərarına əsasən, ümumi təhsil proqramı üzrə (kurikulumu) 71 adda 641221 nüsxə dərslik və metodik vəsaitlərin çapı işlərinin satın alınmasına dair “Çaşıoğlu Elm-İstehsalat” MMC tenderin qalibi olub və 20 iyun 2019-cu il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb.