2015-2016-cı tədris ilinə ümumtəhsil məktəbləri üçün nəşri və çapı planlaşdırılan dərsliklər

2015-2016-cı tədris ilinə ümumtəhsil məktəblərinin IV, VI, VIII sinifləri üçün 141 adda 4095370 nüsxə dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitin hazırlanması, çap edilməsi və onların tədris ilinin əvvəlinə kimi ümumtəhsil müəssisələrinə çatdırılması  nəzərdə tutulur.