Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - “Sehrli planşet” nağılı

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 23.04.2018

Təhsil TV: "Qiraətçi" - “Heklberri Finnin macəraları” əsərinin müzakirəsi

Təhsil TV: Təhsil həftəsi - 21.04.2018

Təhsil TV: “Təməl” – Dünyanı fəth edən tələbə

Təhsil TV: Məktəblilər Təhsil TV-də

Təhsil TV: Gənc ifaçıların III respublika müsabiqəsi

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 16.04.2018

Təhsil TV: "Qiraətçi" - “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərinin müzakirəsi

Təhsil TV: Təhsil həftəsi - 14.04.2018

Təhsil TV – Təməl: Elmin gələcəyi

Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - 'Körpə nəğmənin nağılı" hekayəsi

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 09.04.2018

Təhsil TV: Təhsil həftəsi - 07.04.2018

Təhsil TV: "Qiraətçi" - "Başsız atlı" əsərinin müzakirəsi

Təhsil TV: “Aprel zəfərindən ötən hər gün üçün bir ağac əkək”