Təhsil işçilərinin orta aylıq nominal əməkhaqlarının artım tempi (manatla)

 

İllər orta aylıq nominal əməkhaqqı (manatla)

artım (faizlə)

2004 51,3 21,3
2005 66,0 28,7
2006 79,6 20,6
2007 145,4 82,6
2008 214,4 47,5
2009 260,0 21,3
2010 271,8 4,5
2011 283,4 4,2
2012 287,3 1,3
2013 293,6 2,2
2014 298,0 1,5
2015 301,1 1,0