Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - "Əsmərin sehrli zənbili" hekayəsi

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 23.05.2017

Təhsil TV: “Təməl” – Elmin gələcəyi

Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - "Məni itirməyin" hekayəsi

Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - " Mirzə Səfər " hekayəsi

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 16.05.2017

Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - "İtə ataram, yada satmaram" hekayəsi

Təhsil TV: “Təməl” – Beynəlxalq olimpiada qalibləri

Təhsil TV: “Məktəblinin dostu” - “Nə? Harada? Nə zaman?”

Təhsil TV: Modul tipli məktəblər şagirdlərin istifadəsinə verilib

Təhsil TV: Təhsil gündəliyi – 08.05.2017

Təhsil TV: “Təməl” - Təhsildə hesabatlılıq

Təhsil TV: "Təhsildə..." - Lütfü Zadə adına məktəblilərarası Məntiq Olimpiadası”

Təhsil TV: “Qiraətçi” – Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə" əsərinin müzakirəsi

Təhsil TV: 2016-cı ilin hesabatı

Təhsil TV: "Məktəblilər üçün oxu" - " Melissa " hekayəsi